Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaiseen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Kuvataide

Kivalo-opiston kuvataidekoulu on vapaa-ajan oppimispaikka. Opiskelu luo edellytyksiä kuvataiteen jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle. Opetus on opetussuunnitelman mukaista.

Kemi
Kuvataidekoulu Leonardo A 8-9 v, Kemin kulttuurikeskus, ti 16.00-17.45

Kuvataidekoulu Leonardo B 10-11 v, Kemin kulttuurikeskus, ke 16.00-17.45

Aikuisten taiteen perusopetus, Kemin kulttuurikeskus, ti 18.00-21.15

Keminmaa

Satumaalaus Satukarhu, Lassilan keltainen koulu/kuvataidekoulu, ma 16.30-18.00

Satumaalaus Kirjava Kissa 4-6 v, Lautiosaaren nuorisotalo, ma 17.15-18.15

Satumaalaus Satukettu, Suntionpuiston kuvataidekoulu, ti 16.30-18.00

Kuvataidekoulu Matissa -paja 6-9 v, Suntionpuiston kuvataidekoulu, ma 16.00-17.30

Kuvataidekoulu Matisse -paja 7-10 v, Lassailan keltainen koulu/kuvataidekoulu, to 14.30-16.00

Kuvataidekoulu Picasso -paja 10-12 v, Lautiosaaren nuorisotalo, ma 14.30-17.00

Kuvataidekoulu Picasso -paja 10-12 v, Suntionpuiston kuvataidekoulu, to 15.00-17.15

Kuvataidekoulu Picasso -paja 10-12 v, Lassilan keltainen koulu/kuvataidekoulu, to 16.15-18.45

Nuorten taidepaja - Warhol & Graffiti 13-18 v, Suntionpuiston kuvataidekoulu, ke 15.00-17.15

Simo

Satumaalaus Satuhepo 4-7 v, Simon virastotalo, taidekellari, ke 16.30-18.00

Kuvataidekoulu Kuhina, Simon virastotalo, taidekellari, ke 14.30-16.00

Tervola

Satumaalaus satusopuli, Tervolan kunnanviraston taidestudio, to 16.30-18.00

Kuvataidekoulu pisara, Tervolan kunnanviraston taidestudio, to 14.30-16.00


Musiikki

Musiikin perusopetuksen tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yheiskunnassa.

Tanssitaide

Baletin opetus on tavoitteellista ja vuosittain etenevää ryhmäopetusta. Tunnilla kehitetään lihasvoimaa, notkeutta, varvastanssitekniikkaa ja tanssillista ilmaisua. Baletin opiskelu on aktiivinen ja vuorovaikutteinen prosessi, jossa yksilö on osa laajempaa oppimiskokonaisuutta. Opetukseen kuuluu esiintymisharjoittelu.
Balettiin sopivasta vaatetuksesta lähemmin tietoa ryhmien vetäjiltä. Baletinopetuksesta ei tule alennuksia.

Balettitraileri tästäKemi
Lastentanssi 4-5 v
, Koivuharjun Toivola, ke 16.45-17.30

Lastentanssi 5-6 v, Koivuharjun Toivola, to 17.45-18.30

Baletti valmentava luokka 7-8 v, Koivuharjun Toivola, to 16.45-17.30

Baletti 1, Koivuharjun Toivola, ma ja ke 16.00-16.45

Baletti 2, Koivuharjun Toivola, ma 16.45-17.30 ja ke 17.45-19.15

Baletti 3, Koivuharjun Toivola, ma 17.45-19.15 ja to 16.00-16.45

Baletti 4, Koivuharjun Toivola, ti 16.00-17.30 ja to 18.30-19.15

Baletti 5, Koivuharjun Toivola, ti 17.45-19.15 ja to 19.30-20.30