Kurssiarviointi

Koulutuksen arviointi (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998 7 §)

Arvioinnin tarkoituksena on tukea vapaan sivistystyön kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Oppilaitoksen tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Voit antaa meille palautetta mistä tahansa kurssista alla olevalla web-lomakkeella. Käytämme saatuja palautteita opistomme kehittämiseen sekä opetuksen suunnitteluun.

Opiston toiminnan arviointi 2017 - 2018


Kiitos, mielipiteesi on meille tärkeä