Alennukset ja edut

(ei koske erikois- ja lyhytkursseja, yksilöopetusta sekä taiteen perusopetusta)

Mikäli olet oikeutettu johonkin allamainituista avustuksista/alennuksista ilmoittaudu kurssille netin kautta ja käy sen jälkeen toimistolla esittämässä alennukseen/avustukseen oikeuttava tosite.

Alle 16-vuotiaille tarkoitetuilla kursseilla on huomioitu valmiiksi 50 %:n alennus kurssimaksussa.

Opiskelijat saavat 10 €:n alennuksen kurssimaksuista esittämällä toimistolla voimassaolevan opiskelijatodistuksen tai -kortin. Minimikurssimaksu on 20 euroa.

Henkilöt, joiden bruttotulo on korkeintaan 10 000 euroa vuodessa, saavat 50 %:n alennuksen kurssimaksuista. Alennuksen saamiseksi tulee esittää edellisen vuoden verotuspäätös. Alennusta voivat hakea sopimuskuntien alueella asuvat kuntalaiset.


Opetushallitus on myöntänyt Kivalo-opistolle opistoseteliavustusta.
Eläkeläisten/senioreiden Oph:n opintoseteliavustus on huomioitu seuraavissa kursseissa Kemissä: 3401401 Tietokoneen käyttötaito senioreille omalla kannettavalla, peruskurssi, 3401402 Tietokoneen käyttötaito senioreille omalla kannettavalla, jatkokurssi, 3401404 Älypuhelimen käytön perusteet senioreille, 3401405 Tabletin käyttökurssi ja sähköinen asiointi, 3401410 Älypuhelimen käyttö ja sähköinen asiointi ja 8002410 Tasapainokurssi eläkeläisille. Keminmaassa: 8002103 Yhdessä, ei yksin - hyvinvointia arkeen, 8002104 Senioriliikunta, Lautiosaari, 8006141 Senioreiden kuntosali A ja 8006151 Senioreiden kuntosali B. Simossa: 3401301 Android tabletin käytön perusteet, lyhytkurssi ja 8011304 Venyttely ja kehonhallinta. Tervolassa: 3401205 Tietokoneen käytön perusteet senioreille ja 8006200
Senioreiden kuntosali. Henkilö voi saada avustuksen yhteen kurssiin
lukuvuodessa. Avustusta myönnetään kunnes määräraha on käytetty loppuun.

Oph:n opintoseteliavustus työttömille työnhakijoille on tarkoitettu Keminmaan, Simon ja Tervolan alueella asuville henkilöille. Avustuksen määrä on 50 €/henkilö/lukuvuosi. Avustusta myönnetään kunnes määräraha on käytetty loppuun.

Kemiläinen työtön työnhakija
on oikeutettu Kemin kaupunginhallituksen myöntämään etuseteliin kerran
kalenterivuodessa. Vuoden 2017 etusetelin arvo on 50 euroa. Etuuden saa esittämällä TE -toimiston sivustolta tulostetulla oman työnhaun -tulosteella.