Alennukset ja edut

Alennukset ja edut eivät koske erikois- ja lyhytkursseja, yksilöopetusta (työttömän seteli ja OPH-alennus käy yksilöopetukseen) eikä taiteen perusopetusta. Jos olet oikeutettu johonkin alla mainituista alennuksista, ilmoittaudu kurssille netin kautta ja käy sen jälkeen toimistolla esittämässä alennukseen oikeuttava tosite. Alennukseen oikeuttavaa etuutta voi käyttää vain yhtä kerrallaan.


LAPSET JA OPISKELIJAT Alle 16-vuotiaille tarkoitetuilla kursseilla on valmiiksi huomioitu 50 %:n alennus kurssimaksussa. Opiskelijat saavat 10 €:n alennuksen kurssimaksusta esittämällä voimassaolevan opiskelijatodistuksen tai –kortin. Minimikurssimaksu on 24 €.


ELÄKELÄISET Keminmaan kunta kohdentaa varoja saamastaan terveyttä ja hyvinvointia edistävästä testamenttilahjoituksesta keminmaalaisten eläkeläisten vapaa-ajan toimintaan. Varat suunnataan keminmaalaisten eläkeläisten Kivalo-opiston järjestämien kurssimaksujen alentamiseen. Alennus on syksystä 2020 alkaen 10 euroa / henkilö / kurssi. Oikeus alennukseen varmistetaan esittämällä eläkeläiskortti ilmoittautumisen yhteydessä. Alennuksia kurssimaksuihin annetaan määrärahan puitteissa niin kauan kuin rahaa riittää. Jos olet oikeutettu alennukseen, älä maksa kurssia verkkomaksuna. Annettava alennus ei sulje pois OPH:n opintosetelialennusta.


OPETUSHALLITUKSEN OPINTOSETELIAVUSTUS Koskee eläkeläisiä, maahanmuuttajia, työttömiä ja oppimisvaikeuksista kärsiviä. Alennusta myönnetään sitä 9.10.2020 mennessä hakeneille. Hakemuksia otetaan vastaan, kun ilmoittautuminen on avattu nettiin 17.8.2020 alkaen. Seteliä voi hakea internetissä ilmoittautumisen yhteydessä, puhelimitse tai käymällä toimistolla. Alennusanomus löytyy ilmoittautumissivun lopusta nimellä alennusanomus/opintosetelialennus. Alennusta myönnetään yhteen kurssiin.


TYÖTTÖMÄT Keminmaassa, Tervolassa ja Simossa työttömällä on oikeus 50 € opintoseteliin/henkilö/lukuvuosi. Avustusta myönnetään hakemuksesta (ks. edellä), kunnes määräraha on käytetty loppuun. Etuuden saa esittämällä TE-toimiston sivustolta tulostetun Oman työnhaun –tulosteen tai voit näyttää sen älypuhelimen näytöltä.

Kemiläinen työtön työnhakija on oikeutettu Kemin työllisyyspalvelujen myöntämään 50 €:n etuseteliin kerran kalenterivuodessa. Etuuden saa esittämällä TE -toimiston sivustolta tulostetun Oman työnhaun –tulosteen tai voit näyttää sen älypuhelimen näytöltä.


VÄHÄVARAISET Edellä mainittujen lisäksi Kivalo-opisto myöntää vähävaraisille (tulot alle 10 000 € / vuosi) kurssimaksualennusta. Alennusta ei tule automaattisesti, vaan asiakkaan tulee kysyä sitä itse. Vähimmäiskurssimaksu on 24 €.