Alennukset ja edut

Alennukset ei koske erikois- ja lyhytkursseja, yksilöopetusta sekä taiteen perusopetusta.

Mikäli olet oikeutettu johonkin allamainituista avustuksista/alennuksista ilmoittaudu kurssille netin kautta ja käy sen jälkeen toimistolla esittämässä alennukseen/avustukseen oikeuttava tosite.

Alle 16-vuotiaille tarkoitetuilla kursseilla on huomioitu valmiiksi 50 %:n alennus kurssimaksussa.

Opiskelijat saavat 10 €:n alennuksen kurssimaksuista esittämällä toimistolla voimassaolevan opiskelijatodistuksen tai -kortin. Minimikurssimaksu on 20 euroa.

Henkilöt, joiden bruttotulo on korkeintaan 10 000 euroa vuodessa, saavat 50 %:n alennuksen kurssimaksuista. Alennuksen saamiseksi tulee esittää edellisen vuoden verotuspäätös. Alennusta voivat hakea sopimuskuntien alueella asuvat kuntalaiset.

Opetushallitus on myöntänyt Kivalo-opistolle opistoseteliavustusta eläkeläisille. Alle 63 v., jotka eivät ole vielä esittäneet eläkekorttia tai -päätösta toimistolla, tulee esittää kyseinen kortti/päätös ennen kurssille menoa.

Oph:n opintoseteliavustus työttömille työnhakijoille on tarkoitettu Keminmaan, Simon ja Tervolan alueella asuville henkilöille. Avustuksen määrä on 50 €/henkilö/lukuvuosi. Avustusta myönnetään kunnes määräraha on käytetty loppuun. Etuuden saa esittämällä TE-toimiston sivustolta tulostetulla oman työnhaun -tulosteella.

Kemiläinen työtön työnhakija
on oikeutettu Kemin kaupunginhallituksen myöntämään etuseteliin kerran
kalenterivuodessa. Yleensä etusetelin arvo on 50 euroa. Etuuden saa esittämällä TE -toimiston sivustolta tulostetulla oman työnhaun -tulosteella.