Kivalo-opiston kuvataidekoulu

Kuvauslupa

Opiskelijatöistä ja opetustilanteista otettuja kuvia käytetään esimerkiksi Kivalo-opiston internetsivuilla, mainoksissa, julisteissa, tiedotteissa tai lehtiartikkeleissa. Alla linkki lomakkeeseen, jossa lisätietoja luvasta:

Kuvauslupa

Ilmoittautuminen on käynnissä allaoleviin ryhmiin

Laaja taiteen perusopetus

Innostaako sinua piirtäminen, maalaaminen, saven muokkaus, animaation teko tai valokuvaus

Nyt on aika pohtia aloitatko kuvataiteen opiskelun kuvataidekoulussa, jossa tarjotaan etenevää ja jatkuvaa kuvataideopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille.

KIVALO-OPISTON KUVATAITEEN OPETTAJAT / TIEDUSTELUT

Sami Evinsalo GSM 050 371 2591 (Tuntiopettaja/Kuvataidekoulu/Aikuisten kuvataideryhmät)

Marjo Hyttinen GSM 040 544 4572 (Kuvataideopettaja/Kuvataidekoulu/Aikuisten kuvataideryhmät)

Taina Rönkkö GSM 040 029 4612 (Kuvataideopettaja/Kuvataidekoulu/Aikuisten kuvataideryhmät)

Kaija Saario GSM 040 522 7217 (Tuntiopettaja/Taaperoiden vörikylpykurssit/Perhekurssit)

KIVALO-OPISTON KUVATAITEEN INFOPAKETTI

Kuvataidekoulu toimii Kemissä, Keminmaassa ja Tervolassa

KIVALO-OPISTON KUVATAIDEKOULUN OPETUS / LAAJA OPPIMÄÄRÄ

Kuvataidekoulussa kuvataiteesta on mahdollisuus saada mielekäs, läpi elämän kestävä harrastus tai visuaalisia
taitoja ja tietoja voi kehittää eteenpäin kuvataiteen jatko-opinnoissa.

Kuvataidekoulun opetus pohjautuu taiteen perusopetuslakiin (TPO) ja opetusta toteutetaan visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukaan. Kuvataidekoulu tarjoaa tavoitteellista kuvataideopetusta lapsille,
nuorille ja aikuisille. Oppilailta peritään lukukausimaksu, johon sisältyy
kurssi- ja materiaalimaksu sekä taidenäyttelykäynnit.

Viimeisenä opintovuotena kuvataidekoulun oppilas toteuttaa itsenäisesti kuvallisen päättötyön, joka sisältää teossarjan ideoinnin, toteutuksen, työprosessin taltioinnin sekä valmiin työsarjan
esittelyn yleisölle.

KUVATAIDEKOULUN OPETUSRYHMÄT JA OPETUKSEN SISÄLTÖ

SATUMAALAUS: Kuvataideopetus 3-6 v, 1 oph valmentavaa opetusta

Satumaalauskurssilla vietetään yhteisiäsatuhetkiä sekä tutustutaan leikillisten tehtävien kautta taiteen perustekniikoihin, kuten maalaus, piirustus, keramiikka ja grafiikka, kaikessa toiminnallisuutta
painottaen. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.


MATISSE: Kuvataideopetus 7-9 v, 2 oph laajaa taiteen perusopetusta

Matisse -pajoissa tutkitaan kuvataiteen eri ilmiöitä muotoa, tekstuuria, tilaa, liikettä, rytmiä, väriä ja valoa.
Harjoitellaan eri materiaalien, välineiden ja työtapojen käyttöä. Opitaan kuvan aakkoset ja tutustutaan painokuviin, maalaukseen ja piirustukseen, muotoiluun, rakenteluun. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.


PICASSO: Kuvataideopetus 10-12 v, 3 oph laajaa taiteen perusopetusta

Picasso -pajoissa opetus tapahtuu periodijaksoina, joissa harjoitellaan ja kehitetään omaa kuvailmaisua sekä
tutustutaan eri materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Periodijaksot ovat: maalaus, piirustus, kuvanveisto, grafiikka, valokuvaus, media, muotoilu, ympäristötaide ja arkkitehtuuri.

Periodipaja kehittää nuoren kykyä työskennellä pitkäkestoisesti. Kerrataan kuvan aakkoset ja tutustutaan painokuviin, maalaukseen ja piirustukseen, kuvanveistoon, rakenteluun, tilalliseen ajatteluun
sekä valokuvaukseen. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.


WARHOL: Kuvataideopetus 13-14 v, 3 oph laajaa taiteen perusopetusta

Warhol -pajat ovat nuorten kuvataide ryhmiä. Syvennetään taitoja ja tietoja yhdellä tai useammalla valitulla kuvataiteen osa-alueella. Harjoitellaan ja kehitetään kuvailmaisua ja yhdistetään eritaiteenalojen ilmaisukeinoja työskentelyssä. Opetukseen sisältyy taidehistoria, nykytaiteen tuntemus ja taidemuseokäynnit. Ryhmä soveltuu
kuvataiteesta kiinnostuneille nuorille. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.


NUORTEN TAIDEPAJA - GRAFFITI 15-20 v, 3-4 oph laajaa taiteen perusopetusta

GRAFFITI on nuorille (15-20 v). suunnattu kuvataideryhmä. Taidepajan luonne on kokeileva ja ilmaisua korostava.
Opetuksessa kerrataan perinteisiä kuvan tekemisen muotoja sekä laajennetaan käsitystä kuvataiteesta käsittelemällä uusia ajassa olevia ilmiöitä. Opintojen kesto on kolme-neljä vuotta. Paja antaa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja henkilökohtaisen ilmaisun kehittämiseen.

Viimeisenä opintovuotena oppilas toteuttaa itsenäisesti kuvallisen päättötyön, joka sisältää teossarjan
ideoinnin, toteutuksen, työprosessin taltioinnin sekä valmiin työsarjan esittelyn yleisölle. Paja tukee kuvataiteen harrastamista ja antaa valmiuksia hakeutua mm. kuvataiteen jatko-opintoihin. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.


AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS (ATPO), 4 oph

Taiteen perusopetuskokonaisuus jossakuvataiteen opiskelun luonne on tavoitteellista ja vuodesta toiseenetenevä. Opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan ja antaa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja henkilökohtaisen ilmaisun kehittämiseen.

Opetus koostuu perusopinnoista, syventävistä opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Opetuksessa painotetaan kokeilevaa otetta ja oman ilmaisun kehittämistä. Opetussisältö käy läpi perinteiset kuvan tekemisen muodot sekä laajentaa käsitystä kuvataiteen nyky muodoista käsittelemällä ajassa olevia ilmiöitä. Opintojen kesto on kolme-kuusi vuotta. Viimeisen opintovuoden tavoitteena on toteuttaa itsenäisesti kuvallinen päättötyö, joka sisältää teossarjan suunnittelun ja toteutuksen, työpäiväkirjan ja portfolion työskentelystä ja siihen liittyvän
kirjallisen itsearviointi -osuuden, näyttelyn/työskentelyn esittelyn yleisölle.

Kuvataiteen opintoryhmät aikuisille 4-5 op

Opisto tarjoaa useita kuvataiteen harrastusryhmiä aikuisille. Esimerkkeinä ovat maalaus, piirustus, taidegrafiikka,

valokuvaus, media ja muotoilu. Kuvataidetta voi harrastaa kokovuoden kestävinä
kursseina tai lyhytkursseina.

Taaperoiden värikylpykurssit / Kuvataiteen perhekurssit

Väreihin tutustuminen ja aisti-ilottelu tapahtuvat kiireettömässä ja kannustavassa ilmapiirissä vauvan/taaperoikäisen omaan tahtiin. Syntyvät teokset eivät ole värikylvyn ensisijainen tavoite, vaan tavoitteena on tämän hetken kokeminen ja siinä eläminen – yhdessä.

Kurssille sopii 5-7 perhettä. Alle kouluikäinen sisarus voi osallistua toimintaan, jos molemmat vanhemmat ovat mukana. Osallistuvien sisarusten määrä vaikuttaa ryhmäkokoon. Ohjaajana toimii värikylpyohjaajakoulutuksen saanut opettaja, Kaija. Maalit valmistetaan turvallisista, maistelukelpoisista elintarvikkeista, joita käytetään eri muodoissaan.

Mahdolliset allergiat otetaan huomioon, kun kurssimateriaaleja suunnitellaan. Ohjaajalla on hygieniapassikoulutus.

Kurssimaksu sisältää materiaalit. Muista ilmoittaa allergiat! Ryhmät muodostetaan ilmoittautuneiden
mukaan.


TIEDUSTELUT
Kaija Saario GSM 040 522 7217
(Tuntiopettaja/Taaperoiden värikylpykurssit/Perhekurssit)