Aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutus

Uusi maahanmuuttajakoulutus (UMAKO)

Kivalo-opisto järjestää aikuisille maahanmuuttajille suunnattua lukutaitokoulutusta eli niin kutsuttuja UMAKO-kursseja. Kurssit on suunnattu luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille tai heille, joilla esim. ei ole eurooppalaiset aakkoset hallinnassa. Koulutukseen osallistuvan tulee olla kotoutumisajalla ja kotoutumissuunnitelmaan tulee olla kirjattuna lukutaitokoulutuksen tarve. Näihin kursseihin sisältyy luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen kielen opintojen lisäksi erilaisia toiminnallisia osuuksia, kuten esim. mahdollisuus osallistua opiston kurssitoimintaan. Vastuuopettaja tekee kyseiseen opiston ryhmään sanastoa oppimisen tueksi. Myös tietoteknisten perustaitojen antamiseen kiinnitetään huomiota.

Päivittäinen koulutusaika on pääsääntöisesti lähiopetusta, mutta jos etätehtävä on koulutuksellisesti tarkoituksenmukainen niin sitä voidaan käyttää. Koulutukseen sisältyy tutustumiskäyntejä kulttuurikeskukseen, virastoihin, oppilaitoksiin, työpaikoille ja esimerkiksi yhdistyksiin. Opiskelija voidaan ohjata eteenpäin myös kesken koulutuksen, esim. perusopetukseen, opiskelijan tarpeen mukaisesti. Koulutukseen voi osallistua opiskelijoita myös muilta paikkakunnilta.


Lisätietoja
Kansalaisopistojen liiton Kol:n sivuilta:

Uusi aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutus alkoi kansalaisopistoissa