Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajat ovat tervetulleita kaikille kursseillemme. Tekemisen kautta voi turvallisesti oppia, vahvistaa ja ylläpitää suomen kielen taitoa.

Meille voi myös esittää toiveita suomen kielen koulutuksesta, jota järjestämme tarpeen mukaan.

Kivalo-opisto järjestää myös aikuisille maahanmuuttajille suunnattua lukutaitokoulutusta eli niin kutsuttuja UMAKO-kursseja OPH:n valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Kurssit on suunnattu luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille tai heille, joilla esim. ei ole eurooppalaiset aakkoset hallinnassa. Koulutukseen osallistuvan tulee olla kotoutumisajalla ja kotoutumissuunnitelmaan tulee olla kirjattuna lukutaitokoulutuksen tarve. Näihin kursseihin sisältyy luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen kielen opintojen lisäksi erilaisia toiminnallisia osuuksia, kuten esim. mahdollisuus osallistua opiston kurssitoimintaan ja tietoteknisten taitojen harjoittelua. Ohjaus tapahtuu Te-palveluiden tai kunnan sosiaalitoimen kautta.

Lukutaitokoulutus on pääsääntöisesti lähiopetusta päiväaikaan, mutta etäopetustakin harjoitellaan säännöllisesti. Koulutukseen sisältyy tutustumiskäyntejä kulttuurikeskukseen, virastoihin, oppilaitoksiin, työpaikoille ja esimerkiksi yhdistyksiin. Opiskelija voidaan ohjata eteenpäin myös kesken koulutuksen, esim. perusopetukseen, opiskelijan tarpeen mukaisesti.