Opiskelupaikan peruminen / opintojen keskeyttäminen

Opiskelupaikan peruminen

Opiskelupaikan peruminen on ilmoitettava aina opiston toimistoon viimeistään 5 arkipäivää ennen
kurssin alkua. Perumattomasta opiskelupaikasta laskutetaan täysi kurssimaksu. Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua. Kurssimaksua ei palauteta jos ryhmä lakkautetaan kesken lukuvuoden osallistujien
vähyyden vuoksi. Kurssimaksut ovat perintäkelpoisi

Opintojen keskeyttäminen

Mikäli joudut keskeyttämään opinnot kesken lukuvuoden, siitä tulee ilmoittaa opistolle, jotta mahdollinen varasijalla oleva opiskelija voi saada paikan.