Opiskelupaikan peruminen / opintojen keskeyttäminen

Opiskelupaikan peruminen

Opiskelupaikan peruminen on ilmoitettava opiston toimistoon viimeistään 5 arkipäivää ennen
kurssin alkua, että se ehditään käsitellä eikä asiakkaalle lähetetä laskua. Perumattomasta opiskelupaikasta laskutetaan täysi kurssimaksu. Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua. Kurssimaksua ei palauteta jos ryhmä lakkautetaan kesken lukuvuoden osallistujien vähyyden vuoksi. Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia.

Opintojen keskeyttäminen

Mikäli joudut keskeyttämään opinnot kesken lukuvuoden, siitä tulee ilmoittaa opistolle, jotta mahdollinen varasijalla oleva opiskelija voi saada paikan.