Taiteen perusopetus

Järjestämme taiteen perusopetusta kuvataiteessa.

Syksyn ryhmiin haku alkaa alkukesästä ja hakuaika päättyy elokuun puolessa välissä. Vapaita paikkoja kesken lukuvuoden voi tiedustella opistolta.

Lisää tietoa löydät tästä: Kuvataidekoulun esite

Ilmoittautumiset kursseille:

Kemi: tästä voit tarkastella Kemin Kuvataidekoulun kursseja

Keminmaa: tästä voit tarkastella Keminmaan Kuvataidekoulun kursseja

Kuvauslupa

Opiskelijatöistä ja opetustilanteista otettuja kuvia käytetään esimerkiksi Kivalo-opiston internetsivuilla, mainoksissa, julisteissa, tiedotteissa tai lehtiartikkeleissa.

Seuraa kuvataidekoulua somessa:

Kivalo-opiston kuvataidekoulu facebookissa

Kivalo-opiston kuvataidekoulu Instagramissa

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä

Innostaako sinua piirtäminen, maalaaminen, saven muokkaus, animaation teko tai valokuvaus. Nyt on aika pohtia aloitatko kuvataiteen opiskelun kuvataidekoulussa, jossa tarjotaan etenevää ja jatkuvaa kuvataideopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Kuvataidekoulu toimii Keminmaassa ja Kemissä. Simossa ja Tervolassa tarjotaan opetusta mikäli ryhmä saadaan kokoon.

Kuvataidekoulussa kuvataiteesta on mahdollisuus saada mielekäs, läpi elämän kestävä harrastus tai visuaalisia taitoja ja tietoja voi kehittää eteenpäin kuvataiteen jatko-opinnoissa. Kuvataidekoulun opetus pohjautuu taiteen perusopetuslakiin (TPO) ja opetusta toteutetaan kuvataiteiden laajan oppimäärän mukaan. Kuvataidekoulu tarjoaa tavoitteellista kuvataideopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilailta peritään lukukausimaksu. Viimeisenä opintovuotena kuvataidekoulun oppilas toteuttaa itsenäisesti kuvallisen päättötyön, joka sisältää teossarjan ideoinnin, toteutuksen, työprosessin taltioinnin sekä valmiin työsarjan esittelyn yleisölle.

Kivalo-opiston kuvataiteen opettajat

  • Marjo Pitko p. 040 544 4572 (Kuvataideopettaja/Kuvataidekoulu/Aikuisten kuvataideryhmät)
  • Taina Rönkkö p. 040 029 4612 (Kuvataideopettaja/Kuvataidekoulu/Aikuisten kuvataideryhmät)
  • Kaija Saario p. 040 522 7217 (Tuntiopettaja/Taaperoiden värikylpykurssit/Perhekurssit)

Kuvataidekoulun opetusryhmät ja opetuksen sisältö

Satumaalaus – Kuvataideopetus 3 – 6 vuotiaat, 1 oph valmentavaa opetusta

Satumaalauskurssilla vietetään yhteisiä satuhetkiä sekä tutustutaan leikillisten tehtävien kautta taiteen perustekniikoihin, kuten maalaus, piirustus, keramiikka ja grafiikka, kaikessa toiminnallisuutta painottaen.

Matisse – Kuvataideopetus 7-9 v, 2 oph laajaa taiteen perusopetusta

Tutkitaan kuvataiteen eri ilmiöitä muotoa, tekstuuria, tilaa, liikettä, rytmiä, väriä ja valoa. Harjoitellaan eri materiaalien, välineiden ja työtapojen käyttöä. Opitaan kuvan aakkoset ja tutustutaan painokuviin, maalaukseen ja piirustukseen, muotoiluun, rakenteluun.

Picasso – Kuvataideopetus 10-12 v, 3 oph laajaa taiteen perusopetusta

Opetus tapahtuu periodijaksoina, joissa harjoitellaan ja kehitetään omaa kuvailmaisua sekä tutustutaan eri materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Periodijaksot ovat: maalaus, piirustus, kuvanveisto, grafiikka, valokuvaus, media, muotoilu, ympäristötaide ja arkkitehtuuri. Periodipaja kehittää nuoren kykyä työskennellä pitkäkestoisesti. Kerrataan kuvan aakkoset ja tutustutaan painokuviin, maalaukseen ja piirustukseen, kuvanveistoon, rakenteluun, tilalliseen ajatteluun sekä valokuvaukseen.

Warhol – Kuvataideopetus 13-14 v, 3 oph laajaa taiteen perusopetusta

Warhol -pajat ovat nuorten kuvataide ryhmiä. Syvennetään taitoja ja tietoja yhdellä tai useammalla valitulla kuvataiteen osa-alueella. Harjoitellaan ja kehitetään kuvailmaisua ja yhdistetään eritaiteenalojen ilmaisukeinoja työskentelyssä. Opetukseen sisältyy taidehistoria, nykytaiteen tuntemus ja taidemuseokäynnit. Ryhmä soveltuu
kuvataiteesta kiinnostuneille nuorille.

Nuorten taidepaja Graffitti 15-20 v, 3-4 oph laajaa taiteen perusopetusta

Nuorille (15-20 v). suunnattu kuvataideryhmä. Taidepajan luonne on kokeileva ja ilmaisua korostava. Opetuksessa kerrataan perinteisiä kuvan tekemisen muotoja sekä laajennetaan käsitystä kuvataiteesta käsittelemällä uusia ajassa olevia ilmiöitä. Opintojen kesto on kolme-neljä vuotta. Paja antaa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja henkilökohtaisen ilmaisun kehittämiseen. Viimeisenä opintovuotena oppilas toteuttaa itsenäisesti kuvallisen päättötyön, joka sisältää teossarjan
ideoinnin, toteutuksen, työprosessin taltioinnin sekä valmiin työsarjan esittelyn yleisölle. Paja tukee kuvataiteen harrastamista ja antaa valmiuksia hakeutua mm. kuvataiteen jatko-opintoihin. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.

Kuvataidekoulun rakenne: Kuvataidekoulun rakenne/lyhyt

Aikuisten taiteen perusopetus (ATPO), 4 oph

Taiteen perusopetuskokonaisuus jossa kuvataiteen opiskelun luonne on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan ja antaa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja henkilökohtaisen ilmaisun kehittämiseen.

Opetus koostuu perusopinnoista, syventävistä opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Opetuksessa painotetaan kokeilevaa otetta ja oman ilmaisun kehittämistä. Opetussisältö käy läpi perinteiset kuvan tekemisen muodot sekä laajentaa käsitystä kuvataiteen nyky muodoista käsittelemällä ajassa olevia ilmiöitä. Opintojen kesto on kolme-kuusi vuotta. Viimeisen opintovuoden tavoitteena on toteuttaa itsenäisesti kuvallinen päättötyö, joka sisältää teossarjan suunnittelun ja toteutuksen, työpäiväkirjan ja portfolion työskentelystä ja siihen liittyvän kirjallisen itsearviointi -osuuden, näyttelyn/työskentelyn esittelyn yleisölle.

Kuvataidetta voi harrastaa kokovuoden kestävinä kursseina tai lyhytkursseina.

Taaperoiden värikylpykurssit/Kuvataiteen perhekurssit

Väreihin tutustuminen ja aisti-ilottelu tapahtuvat kiireettömässä ja kannustavassa ilmapiirissä vauvan/taaperoikäisen omaan tahtiin. Syntyvät teokset eivät ole värikylvyn ensisijainen tavoite, vaan tavoitteena on tämän hetken kokeminen ja siinä eläminen – yhdessä.

Kurssille sopii 5-7 perhettä. Alle kouluikäinen sisarus voi osallistua toimintaan, jos molemmat vanhemmat ovat mukana. Osallistuvien sisarusten määrä vaikuttaa ryhmäkokoon. Ohjaajana toimii värikylpyohjaajakoulutuksen saanut opettaja, Kaija. Maalit valmistetaan turvallisista, maistelukelpoisista elintarvikkeista, joita käytetään eri muodoissaan. Mahdolliset allergiat otetaan huomioon, kun kurssimateriaaleja suunnitellaan. Ohjaajalla on hygieniapassikoulutus.

Muista ilmoittaa allergiat! Ryhmät muodostetaan ilmoittautuneiden mukaan.
Tiedustelut Kaija Saario puh. 040 522 7217 (Tuntiopettaja/Taaperoiden värikylpykurssit/Perhekurssit)