Uusia opiskelijoita otetaan seuraavan kerran vuonna 2022

Tulevaisuuden kuvataideosaaja - Toteuta itseäsi nyt!


Uusi ATPO on aikuisten taiteen perusopetusta. Sen avulla on mahdollisuus aloittaa poikkeuksellinen matka itseilmaisuun. Kuvataiteen opiskelu on Kivalo-opistossa mahdollista uudistuneessa aikuisille suunnatussa kuvataiteen perusopetuskokonaisuudessa.

Tämä opintokokonaisuus tarjoaa kuvataiteen työkalupakin, joka sisältää taitoja, tietoja, välineitä ja keinoja itseilmaisun kehittämiseen.

Opiskelijat valitaan opetukseen valintakysymysten pohjalta ja opintoja edeltää haastattelu ja perehdytysjakso. Opintokokonaisuus koostuu lyhytkurssimuotoisista viikonloppuihin sijoittuvista opintojaksoista. Opiskelu pohjautuu yhdessä tekemiseen, eheyttävään itseilmaisunkehittämiseen ja ryhmän vuorovaikutukseen.

Opiskelun kesto on 3-5 vuotta ja se sisältää ryhmäopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opetus alkaa syksyllä 2019. Uusia opiskelijoita otetaan vain joka 3. vuosi.

Opetuksen opettajat: Sami Evinsalo/TaM, Kaisu Hyrkäs /Keraamiikan opettaja/Keraamikko, Taina Rönkkö/TaM ja Marjo Hyttinen TaM

Uusi Atpo - haku 2019

Uuden Atpo:n ilmoittatuminen ja valintatehtävä 2019

Valintalomake, sähköinen

Vastaa valintakysymyksiin vapaamuotoisesti ja lähetä lomake. Paperilomakkeen voit palauttaa toimistoihimme.

Valittujen/Aloittavien opiskelijoiden haastattelu

  • Kuvataiteen Uusi Atpo – valittujen opiskelijoiden haastattelu vko 39
  • Haastattelun aika ja paikka ilmoitetaan valituille
  • Ota haastatteluun mukaan max. 5 teosta

Uusi Atpo - 1. opintovuosi
Kuvataiteen opetuskokonaisuus 2019-2020

Opintojen luonne

Opinnot alkavat perehdytysjaksolla. Kevätkaudelle sisältyy lisänä kaksi itsenäisen työskentelyn jaksoa. Lukuvuosimaksu 250 € (sisältää kurssimaksun, tekniikkavälineet ja –materiaalit), ns. kuluvamateriaali kustannetaan itse.

Opintosisällöt

Ensimmäisen opetusvuoden teemana on ihminen ja opetuksen keskiössä oma ilmaisu, omatkuvat, kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, tutustumiskohteena elävä malli.

1. opintovuosi koostuu neljästä lyhytkurssikokonaisuudesta

Piirustus –osio 30 op, maalaus –osio 30 op, plastinen muotoilu/keramiikka 30 op, taidegrafiikka30 op

Opinto-osion kesto 30 op sisältää 2 x 15 op viikonloppu –osiota.

Opiskeluun sisältyy opiskelijan itsenäinen työskentely sekä ohjattu itsenäinen työskentely, jonka määrä on 40 tuntia per lukuvuosi.

1. opintovuoden osiot kuuluvat perusopintoihin eikä niitä voi korvata aiemmilla opinnoilla. Seuraavien vuosien vaihtoehtoisia opintoja voidaan puolestaan korvata.

Opetuksen sisältö-alueet (Kivalo-opiston kuvataiteen 2018 opsin mukaan)

1. Omat kuvat

2. Taiteen maailmat

3. Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot

4. Visuaalinen ympäristö

Uusi Atpo - 2. opintovuosi
Kuvataiteen opetuskokonaisuus 2020-2021

Aikuisten taiteen perusopetuksen jatkoryhmä / 2. opintovuosi

Atpon 2. opintovuoden aikana syvennetään tietämystä kuvataiteen ilmaisualueista. Opetuksessa
painotetaan visuaalisen ilmaisun aihekohtaista tuntemusta ja erikoispiirteitä. Visuaalisen taiteen
ainekohtainen tietämys, taidehistoria sekä analyysi osuudet laajentavat yksilön henkilökohtaista
pohdintaa ja kuvallista ajattelua. Uudet oppiainesalueet jäsentävät opiskelijan käsitystä visuaalisen
taiteen laaja-alaisuudesta.

Teemana Minä ja taide

Palautekritiikki 8 op

Materiaalituntemus 8 oppituntia + 2 h harjoitus, yht. 10

Näyttelyn rakentaminen 3 oppituntia ja 12 tuntia ryhmäohjausta, yht. 15

Syventävä PI, MA, PLA, GRA 120 op, opetuksen painotus värioppi ja sommittelu

Valokuvaus VA 30 oppituntia, valokuvauksen perusteet

Kuvamedia KUME 20 oppituntia, känny, tabletti, ipad, kone ryhmäopetus

Taidehistoria 20 opintotuntia, luentosarja

Valinnaiset opinnot I ja II Vapaavalintaiset lyhytkurssit, jotka opiskelija itse valitsee oman
kiinnostuksen mukaan

Opetussisältö yhteensä 200 opintotuntia
Itsenäinen työskentely 40 - 60 tuntia (itsenäinen työskentely: tehtävät, analyysit ja esseet)

Uusi Atpo - Kuvataiteen opetuskokonaisuuden tarkoitus

  • On syventää aikuisen oppijan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteeseen sekä tukea opiskelijan identiteettiä taiteentekijänä.
  • Tavoitteena on saavuttaa näkemys kuvataiteen eri alueista, taidehistoriasta ja tämän päivän ilmiöistä.
  • Opinnoista annetaan opetushallituksen vahvistamien visuaalisten taiteiden perusteiden ja vaatimusten mukainen todistus.
  • Opetuksessa huomioidaan oppijan yksilöllinen osaamis- ja kokemuspohja sekä hänen oppimisensa tarpeet.
  • Ohjaa pitkäjänteisten oppimistavoitteiden asettamiseen, elämänhistoriansa ja -kokemustensa tutkimiseen taiteellisen toiminnan lähtökohtana sekä oman kuvallisenilmaisun kriittiseen reflektointiin.
  • Antaa taitoja ja tietoja itsenäiseen kuvalliseen työskentelyyn, sanoja ja käsitteitä kuvataiteesta keskusteluun.

Odotellessasi uutta hakua, voit opiskella monilla muilla Kivalo-opiston kuvataide-kursseilla!