Tulevaisuuden kuvataideosaaja - Toteuta itseäsi nyt!


Nyt sinulla on mahdollisuus aloittaa poikkeuksellinen matka itseilmaisuun. Aloita kuvataiteen opiskelu uudistuneessa aikuisille suunnatussa KUVATAITEEN UUSI ATPO - taiteen perusopetuskokonaisuudessa.

Tämä opintokokonaisuus tarjoaa kuvataiteen työkalupakin, joka sisältää taitoja, tietoja, välineitä ja keinoja itseilmaisun kehittämiseen.

Opiskelijat valitaan opetukseen valintakysymysten pohjalta ja opintoja edeltää haastattelu ja perehdytysjakso. Opintokokonaisuus koostuu lyhytkurssimuotoisista viikonloppuihin sijoittuvista opintojaksoista. Opiskelu pohjautuu yhdessä tekemiseen, eheyttävään itseilmaisunkehittämiseen ja ryhmän vuorovaikutukseen.

Opiskelun kesto on 3-5 vuotta ja se sisältää ryhmäopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opetus alkaa syksyllä 2019. Uusia opiskelijoita otetaan vain joka 3. vuosi.

Uusi Atpo - Kuvataiteen ja itseilmaisun työkalupakki

Uuden Atpo - ilmoittatuminen ja valintatehtävä


Valintalomake, sähköinen

Vastaa valintakysymyksiin vapaamuotoisesti ja lähetä lomake. Paperilomakkeen voit palauttaa toimistoihimme.


Valittujen/Aloittavien opiskelijoiden haastattelu

  • Kuvataiteen Uusi Atpo – valittujen opiskelijoiden haastattelu vko 39
  • Haastattelun aika ja paikka ilmoitetaan valituille
  • Ota haastatteluun mukaan max. 5 teosta

Uusi Atpo - Kuvataiteen opetuskokonaisuuden sisältö


Opintojen luonne

Opinnot alkavat perehdytysjaksolla. Opiskelu jatkuu syys- ja kevätlukukaudella kahdella erillisellä lyhytkurssi kokonaisuudella. Kevätkaudelle sisältyy lisänä kaksi itsenäisen työskentelyn jaksoa.

Opintoihin otettavien opiskelijoiden aloitusmäärän minimi 15 ja maksimi 30.

Opintojen kesto on 3-5 vuotta.

Lukuvuosimaksu 250 € (sisältää kurssimaksun, tekniikkavälineet ja –materiaalit), ns. kuluvamateriaali kustannetaan itse.


Opintosisällöt

Ensimmäisen opetusvuoden teemana on ihminen ja opetuksen keskiössä oma ilmaisu, omatkuvat, kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, tutustumiskohteena elävä malli.


1. opintovuosi koostuu neljästä lyhytkurssikokonaisuudesta

Piirustus –osio 30 op, maalaus –osio 30 op, plastinen muotoilu/keramiikka 30 op, taidegrafiikka30 op

Opinto-osion kesto 30 op sisältää 2 x 15 op viikonloppu –osiota.

Opiskeluun sisältyy opiskelijan itsenäinen työskentely sekä ohjattu itsenäinen työskentely, jonka määrä on 40 tuntia per lukuvuosi.

1. opintovuoden osiot kuuluvat perusopintoihin eikä niitä voi korvata aiemmilla opinnoilla. Seuraavien vuosien vaihtoehtoisia opintoja voidaan puolestaan korvata.


Opetuksen opettajat:

Sami Evinsalo/TaM, Kaisu Hyrkäs /Keraamiikan opettaja/Keraamikko, Taina Rönkkö/TaM ja Marjo Hyttinen TaM


Uuden Atpon perehdytysjakso

Perehdytysjakso 18 oppituntia : 4.-6.10. 2019 / pe 4 op, la 8 op, su 6 op


Perehdytysjakso sisältää:

Ryhmäyttäminen sekä tutustuminen paikalliseen visuaaliseen ympäristöön.

Tutustutaan ja hahmotetaan oppimistyöpäiväkirja/portfoliotyöskentely


Opetuksen sisältö-alueet (Kivalo-opiston kuvataiteen 2018 opsin mukaan)

1. Omat kuvat

2. Taiteen maailmat

3. Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot

4. Visuaalinen ympäristö

Uusi Atpo - Kuvataiteen opetuskokonaisuuden aikataulu


Opetuksen lyhytkurssien aikataulu syyskaudella 2019

Piirustus / 2019 syksy / vko 43,44 / pe klo 18 -20.30, la klo 10-16 , su 10- 14.15

Maalaus / 2019 syksy / vko 47,48 / pe klo 18 -20.30, la klo 10-16 , su 10- 14.15


Opetuksen lyhytkurssien aikataulu kevätkaudella 2020

Plastinen muotoilu / 2020 kevät / vko 3, 4 / pe klo 18 -20.30, la klo 10-16 , su 10- 14.15

Taidegrafiikka / 2020 kevät / vko 7, 8 / pe, la, su pe klo 18 -20.30, la klo 10-16 , su 10- 14.15


Opetuksen itsenäisen työskentelyn aikataulu kevätkaudella 2020

Kuvataiteen työskentely/ Itsenäisen ilmaisun projektityö (opiskelijan itsenäinen työskentely 30 tuntia), sen esittely ja palaute/ 2020 kevät / maaliskuu

Näyttelyn rakentaminen / 10 tuntia/ohjattua itsenäistä työskentelyä / 2020 kevät / huhtikuu

Uusi Atpo - Kuvataiteen opetuskokonaisuuden tarkoitus

  • On syventää aikuisen oppijan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteeseen sekä tukea opiskelijan identiteettiä taiteentekijänä.
  • Tavoitteena on saavuttaa näkemys kuvataiteen eri alueista, taidehistoriasta ja tämän päivän ilmiöistä.
  • Opinnoista annetaan opetushallituksen vahvistamien visuaalisten taiteiden perusteiden ja vaatimusten mukainen todistus.
  • Opetuksessa huomioidaan oppijan yksilöllinen osaamis- ja kokemuspohja sekä hänen oppimisensa tarpeet.
  • Ohjaa pitkäjänteisten oppimistavoitteiden asettamiseen, elämänhistoriansa ja -kokemustensa tutkimiseen taiteellisen toiminnan lähtökohtana sekä oman kuvallisenilmaisun kriittiseen reflektointiin.
  • Antaa taitoja ja tietoja itsenäiseen kuvalliseen työskentelyyn, sanoja ja käsitteitä kuvataiteesta keskusteluun.

Tulevaisuuden kuvataide osaaja - Toteuta itseasi, ilmoittaudu nyt!